سرخط خبرها

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی آموزشگاه زبان پردیس

زبان آموزان و بازدید کنندگان میتوانند از این دیکشنری برای ترجمه کلمات انگلیسی مورد نظر خود به انگلیسی استفاده کنند.

از دیگر امکانات این نرم افزار ترجمه کلمات قرار گرفته شده در وب سایت آموزشگاه می باشد. امیدواریم مورد استفاده زبان آموزان قرار بگیرد.

راهنما تصویری

راهنما تصویری دیکشنری

همچنین ببینید

نسخه جدید موبایل آموزشگاه زبان پردیس

با نصب نسخه جدید نرم افزار اندروید (PLS HOME V4.0) میتوانید آخرین نوشته های آموزشگاه ...

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: