سرخط خبرها

گرامر wish

ای کاش (Wish)

برای بیان آرزو ( آرزویی که عملی نمیشه ) یا افسوس در زمان حال ( یا آینده) از الگوی زیر استفاده می شود :

نکته: بهتر است در جملات آرزویی زمان حال از was استفاده نکنیم و برای همه ی فاعل ها از were استفاده کنیم.

۱٫ ‘ wish ‘ + past simple

(برای بیان موقعیتی که در زمان حال می خواهیم و دوست داریم انجام بدهیم یا اون طور باشه، اما این طور نیست)

I wish I spoke Italian. — I don’t speak Italian
I wish I had a big car. — I don’t have a big car
I wish I were on a beach. — I’m in the office
Future: I wish it were the weekend tomorrow. — It’s only Thursday tomorrow

۲٫ ‘wish’ + past continuous

( برای بیان موقعیتی که دوست داریم الان انجام بدهیم یا دوست داریم اتفاق بیافته اما الان انجام نمی دهیم یا الان اتفاق نمی افتد)

I wish I were lying on a beach now. — I’m sitting in the office
I wish it were n’t raining. — It is raining
.Future: I wish you weren’t leaving tomorrow. — You are leaving tomorrow

برای بیان آرزو یا افسوس در زمان گذشته :

‘wish’ + past perfect

برای بیان افسوس یا موقعیتی که ای کاش در گذشته انجام می دادیم یا اتفاق میافتاد ولی انجام ندادیم یا اتفاق نیافتاد

I wish I hadn’t eaten so much. — I ate a lot
I wish they’d come on holiday with us. — They didn’t come on holiday with us
I wish I had studied harder at school. — I was lazy at school

همچنین ببینید

زمان آینده ساده (Simple future tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان آینده ساده – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این ...

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: