سرخط خبرها

داستان انگلیسی مادر زن همراه با ترجمه فارسی (طنز آمیز)

joke_story

.A woman had 3 girls
.One day she decides to test her sons-in-law. She invites the first one for a stroll by the lake shore, purposely falls in and pretends to be drowning

.Without any hesitation, the son-in-law jumps in and saves her

.The next morning, he finds a brand new car in his driveway with this message on the windshield

!Thank you! Your mother-in-law who loves you

.A few days later, the lady does the same thing with the second son-in-law

.He jumps in the water and saves her also

!She offers him a new car with the same message on the windshield. Thank you!Your mother-in-law who loves you

.A few days later, she does the same thing again with the third son-in-law

:While she is drowning, the son-in-law looks at her without moving an inch and thinks

!Finally, it’s about time that this old witch dies

.The next morning, he receives a brand new car with this message

.Thank you! Your father-in-law

ترجمه فارسی

خانمی سه دختر داشت

یک روز او تصمیم گرفت دامادهایش را تست کند. او داماد اولش را به کنار دریاچه دعوت کرد و عمدا تو آب افتاد و وانمود به غرق شدن کرد. بدون هیچ تاخیری داماد تو آب پرید و مادرزنش را نجات داد.

صبح روز بعد او یک ماشین نو “براند “را در پارکینگش پیدا کرد با این پیام در شیشهءجلویی.

متشکرم !از طرف مادر زنت کسی که تورا دوست دارد!

بعد از چند روز خانم همین کار را با داماد دومش کرد.

او هم به آب پرید و مادرزنش را نجات داد.

او یک ماشین نو” براند “با این پیام بهش تقدیم کرد.

متشکرم!مادرزنت کسی که تو را دوست دارد!

بعد از چند روز او همین کار را با داماد سومش کرد.

زمانیکه او غرق می شد دامادش او را نگاه می کرد بدون اینکه حتی یک اینچ تکان بخورد و به این فکر می کرد که: بالاخره وقتش ر سیده که این پیرزن عجوزه بمیرد!

صبح روز بعد او یک ماشین نو” براند” با این پیام دریافت کرد.

متشکرم! پدر زنت!!

همچنین ببینید

اصطلاحات انگلیسی (حرف A)

در این بخش اصطلاحات محاوره ای زبان انگلیسی که با حرف A شروع می شوند ...

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: