سرخط خبرها

ویدیوها

?How Can Language Institues be Effective

Video Resolution : 720˟۴۸۰ / by : Ahmad Nasiri & Navid Nasiri / Editor : M.rahimi / Size : 45mb / Format : mp4_m4v

چنانچه در هر صورت نتوانستید ویدیو را مشاهده نمایید. می توانید آن را به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

Some Top Tips to Ensure You Become a Great Language Learner

Video Resolution : 720˟۴۸۰ / by : Ahmad Nasiri / Editor : M.rahimi / Size : 81mb / Format : mp4_m4v

چنانچه در هر صورت نتوانستید ویدیو را مشاهده نمایید. می توانید آن را به صورت مستقیم از اینجا دانلود کنید.

Dictionary
  • dictionary
  • English To English

Double click on any word on the page or type a word: